kontakt

Kontaktujte nás

IČO: 31721648

DIČ: 2020482453

IČ pre DPH: SK 2020482453

CASSPOS, a.s.

závod Košice

Riaditeľ

Ing. Karol Richter

krichter@casspos.sk

CASSPOS, a.s.

závod Košice

Finančný manažér

Ing. Janka Karasová

jkarasova@casspos.sk

CASSPOS, a.s.

závod Košice

Kooperácie

Ing. Štefan Planéta

splaneta@casspos.sk

CASSPOS, a.s.

závod Košice

Sekretariát

Monika Bobovičová

Tel: +421 905 674 595

mbobovicova@casspos.sk

CASSPOS, a.s.

závod Košice

Nákup

Regína Bindová

Tel: +421 905 674 609

rbindova@casspos.sk

CASSPOS, a.s.

závod Košice

Obchodný úsek

Magdaléna Budzáková

Tel: +421 911 643 396

sales@casspos.sk