kontakt

Kontaktujte nás

IČO: 31721648

DIČ: 2020482453

IČ pre DPH: SK 2020482453

Casspos

závod Košice

Riaditeľ

Ing. Karol Richter

Tel: 055/796 62 41

krichter@casspos.sk

Casspos

závod Košice

Finančný manažér

Ing. Janka Karasová

Tel: 055/796 62 61

jkarasova@casspos.sk

Casspos

závod Košice

Kooperácie

Ing. Štefan Planéta

Tel: 055/796 62 51

splaneta@casspos.sk

Casspos

závod Košice

Sekretariát

Monika Bobovičová

Tel: 055/796 62 15

mbobovicova@casspos.sk

Casspos

závod Košice

Nákup

Ján Zimmermann

Tel: 055/796 62 21

jzimmerman@casspos.sk

Casspos

závod Košice

Obchodný manažér

Ing. Rudolf Tholt

Tel: 055/796 62 23

rtholt@casspos.sk